spolku přátel Ghostbusters
line decor
::HOME::
line decor
 
 
 
 
 
 
 
TÁBOROVÁ SETKÁNÍ

18. DUBNA 2009 - Výlet na keltské oppidum Stradonice

  • SRAZ:  18.4.2009, 9:15 Praha – Hlavní nádraží (hala v přízemí, před pokladnami u prostředních schodů)
  • SPOJENÍ: Hlavní nádraží (metro C, a tramvaje 5, 9, 26)
  • S SEBOU: teplé oblečení, pevnou obuv, pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucí, svačinku a pití, tužku, papír, šátek, penízky na jízdenky 100,-Kč (koupíme skupinovou jízdenku, takže cena se dá těžko odhadnout, nicméně by to mělo vyjít méně než 100)
  • PROGRAM: nejdříve pojedeme vlakem z Hlavního nádraží do Berouna, kde potom přestoupíme na „osobák“ směr obec Nižbor. Z Nižboru budeme dál pokračovat po červené turistické značce k jednomu z nejslavnějších keltských hradišť, k oppidu Stradonice. Tady si povyprávíme něco o historii toho významného české hradiště a zahrajeme si nějaké hry. Podle toho jak nám bude počasí přát, máme na cestu zpátky dvě varianty, ale nejpravděpodobněji dorazíme zpátky do Prahy (s možností vystoupit na Smíchově či na Hlavním nádraží) před půl pátou.
  • ÚČAST: dobrovolná; pokud možno, prosím nahlaste svoji účast Charlie, která celou tuto akci organizuje, emailem na karolinkatt@centrum.cz; stejně jako minule se za účast započítávají plus bodíky, které budete moci zužitkovat na táboře;-)

Keltské oppidum Stradonice patří mezi nejznámější české pravěké objekty, a to hlavně díky tisícům nálezů a „zlaté horečce“, která se rozpoutala v roce 1877, po nálezu pokladu, jenž obsahoval asi 200 zlatých a stříbrných mincí. Při této „zlaté horečce“ byla velká část oppida prokopávána a drancována zhruba třemi stovkami kopáčů denně. Teprve po čtvrt století drancování, v roce 1902, byl na stradonickém oppidu prováděn první profesionální rozsáhlý výzkum pod vedením J.L. Píče. Při tomto, ale i při některých dalších výzkumech nebyla bohužel vypracována podrobná zpráva. Zajímavé informace přinesl záchranný výzkum, prováděný v roce 1981 A. Rybovou a J. Drdou. Při tomto výzkumu bylo mimo jiné zjištěno, že jihovýchodní část oppida nebyla téměř porušena při zmiňované zlaté horečce.

Stradonické oppidum se rozkládá na vrchu Hradiště, který je nachází mezi řekou  Berounkou a Habrovým potokem. Hradiště zaujímá plochu o rozloze 90,3 ha a bylo patrně rozděleno na akropoli a předhradí. Akropole se nacházela na  nejvyšší, jihozápadní části hradiště. Z opevnění se dochovaly pouze malé úseky valů s branami. Celá hradba dosahovala šířky 2,5 m. Do oppida se vstupovalo patrně čtyřmi bránami, z nichž dvě se podařilo lokalizovat. Hlavní brána se nacházela na jihovýchodě hradiště a byla zdvojená.
 Práce na opevnění oppida Stradonice začaly kolem roku 120 př. n.l., avšak lokalita byla osídlena již někdy po pol. 2. století př.n.l. Oppidum zaniká někdy mezi léty 40 a 25 př.n.l., patrně z důvodu příchodu germánských kmenů na naše území.

Na stradonickém oppidu bylo nalezeno neuvěřitelné množství nálezů – více než 100 000 – zlaté, stříbrné mince, kostěné, železné, bronzové předměty, spony, skleněné náramky a korále, jantarové korále. Bylo zde nalezeno velké množství jemné keramiky, točené na hrnčířském kruhu, která byla zdobena červenou a bílou malbou. Pochází odtud i velké množství dokladů o zemědělské a výrobní činnosti obyvatel oppida - rýče, radlice, kosy, srpy, sekery, pily, dláta, doklady kováren, slévačských dílen, kovolitectví. Zajímavé jsou jistě nálezy z bronzu, které sloužily jako lékařské předměty – udice, pinzety, hřebeny, ušní lžičky.
Oppidum Stradonice bylo ve své době významným obchodním a výrobním centrem, nedaleké oppidum Závist pak centrem správním a kultovním. Stradonice vzkvétaly i díky zdrojům nerostného bohatství, hlavně železa, které se nacházely v okolí. Do oppida se dostávaly v hojném počtu importy z jihu, což svědčí o čilém obchodním styku se zahraničím.