spolku přátel Ghostbusters
line decor
::HOME::
line decor
 
 
 
 
 
 
 
TÁBOR 2023

 

TÁBOR 2023

I letos semůžete těšit na 3 týdny pod stanem, na tábor plný her a dobrodružství.

 

INFORMACE PRO RODIČE - seznam povinné výbavy a informace k příjezdu a odjezdu

Nezapomeňte na tyto dokumenty, které je při příjezdu dítěte do tábora potřeba předattáborovému pracovníkovi:

BEZINFEKČNOST, SOUHLAS S OŠETŘENÍM

ZDRAVOTNÍ POSUDEK O ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI, který vám vystaví váš praktický lékař. Pokud máte tento posudek vystavený z jiné letošní zotavovací akce (škola v přírodě, sportovní soustředění apod.), je platný i na tábor.

KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

 

 

TERMÍN TÁBORA

22.7.2023 - 12.8.2023

 

Číslo účtu: 306199665/0300,

Částka: 8000Kč (za sourozence 7600Kč),

z toho výše nevratné zálohy: 3000Kč

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte

Konstantní symbol: 0308

POZOR!

PŘIHLÁŠKA BUDE OFICIÁLNĚ PŘIJATA AŽ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY VE VÝŠI 3000 Kč.

PŘIHLÁŠKA ZDE.

Vyplněné přihlášky zasílejte emailem na info@letnitabor.com, případně poštou na adresu Spolek přátel Ghostbusters, K Břežanům 19, 252 41 Dolní Břežany - Lhota (pozor, jedná se o adresu spolku, nikoliv o zasílací adresu tábořiště). Preferujeme přihlášky podané emailem.

Po potvrzení přihlášky zašlete, prosím, do 14 dnů nevratnou zálohu ve výši 3000Kč na náš účet.

Až po přijetí nevratné zálohy bude přihláška oficiálně přijata.

Zbývající částku za pobyt na našem táboře uhraďte, prosím, nejpozději do konce června. (První dítě = 5000Kč, sourozenec = 4600Kč), jako v.s. opět uveďte prvních 6 číslic r.č. dítěte.

 

ADRESA TÁBORA:

LDT GHOSTBUSTERS, 398 51, Sepekov

------------------------------------------